Husbesiktning

En teknisk statusbesiktning eller utredning dokumenterar normalt fastighetens kondition och framtida underhållsbehov, risker och kostnader. Besiktningen kallas även för husbesiktning.

I besiktningsutlåtandet specificeras vilka underhållsåtgärder som behöver göras, när i tiden de behöver göras och vad det kostar att utföra åtgärderna.

Behöver du en besiktningsman till fastigheten? Våra besiktningsmän är proffs på statusbesiktningar


Vad är en husbesiktning?

Vid en husbesiktning, eller statusbesiktning ser en fastighetskonsult över fastigheten för att se vilka underhållsåtgärder som är nödvändiga att genomföra. Man gör en närmare besiktning av fastigheten för att se vad statusen är just nu.

Varför bör en fastighetsägare göra en husbesiktning?

Det är för att se den nuvarande statusen på huset och för att kunna underhållsplanera framåt. Det är väldigt bra att göra husbesiktningen innan man lägger budgeten för underhållsåtgärder. En husbesiktning för brf ger er klarhet i vilka brister huset har och vilka underhållsåtgärder som behövs.

Bra tips för att genomföra en lyckad husbesiktning

Jag tycker att man ska ha en underhållsplan att utgå ifrån, men har man inte det så är det bra att ta en runda i huset och titta på de stora delarna så som fasader, tak, fönster och dörrar men också titta invändigt på exempelvis avloppsrör, målning i trapphuset och tvättstuga. Det är mycket man kan se själv även som lekman. Hittar man fel bör man kontakta en besiktningsman för vidare kontroll. Är det längesedan ni genomförde ett stambyte kan man ta hjälp av en besiktningsman, som besiktigar inuti rören för att se hur de ser ut. Det kan man normalt sett inte göra själv.

Behöver vi en totalbesiktning?

Vill du veta i vilket skick fastigheten är eller är osäker på underhållsbehovet, är det bra att få en totalbesiktning utförd. En totalbesiktning kan kopplas till en underhållsplan som talar om vilka åtgärder och projekt som fastigheten behöver, när de behöver genomföras samt vad de kommer att kosta.

Visste du att du som köpare av ett hus har undersökningsplikt?


Begreppet statusbesiktning är ett samlingsbegrepp för en mängd olika typer av tekniska utredningar vilka kan vara nödvändiga i flertalet olika sammanhang, exempelvis för att dokumentera en byggnads kondition men även för att kontrollera och utreda tekniska problem i en byggnad.

Genom en teknisk utredning kan man konstatera skador i en byggnad och även förhindra skadeutveckling. Statusbesiktning eller utredning kan i sin helhet avse fastigheten eller en särskild del av byggnaden. Nedan beskrivs olika typer av statusbesiktning.

Frågor, offert eller bokning? Kontakta oss