Besiktning fr. 3 500 kr. Överlåtelsebesiktning Husbesiktning


Överlåtelsebesiktning och statusbesiktning för dig som värdesätter okomplexa och lättförstådda besked. Fuktindikering (fuktkontroll) i våtutrymmen ingår kostnadsfritt i alla våra överlåtelsebesiktningar. Kontakta oss för gratis offert och tidsbokning

SKA NI SÄLJA ELLER KÖPA HUS? BOKA EN HUSBESIKTNING

Överlåtelsebesiktning utförs av godkända samt oberoende SBR-BYGGINGENJÖRER.

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor, fritidshus och lägenheter. En överlåtelsebesiktning är en byggteknisk undersökning.

Som köpare eller säljare kan du anlita en besiktningsman för att biträda din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s k ”undersökningsplikten” respektive “upplysningsplikten”.

Med en husbesiktning får du klara och tydliga besked om vilket skick huset är i vid försäljningstillfället. Med oss minskar du risken för att otrevliga och kostsamma överraskningar uppkommer efter köpet. Godkända besiktningsmän som innehar gällande försäkringar.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING – DETTA INGÅR ALLTID

ÖverlåtelsebesiktningHusbesiktning inför köp eller försäljning kallas för överlåtelsebesiktning.
Här är de saker som våra erfarna besiktningsmän går igenom när de utför en besiktning.

  • Besiktningsmannen sammanställer lämnade upplysningar och handlingar för att all information om fastigheten ska kunna finnas tillgänglig för husköparen.
  • Besiktningsmannen gör en okulär besiktning av alla tillgängliga byggnadsutrymmen samt alla synliga ytor, tak och fasader med flera. En okulär besiktning innebär att besiktningsmannen använder synen och övriga sinnen samt sina samlade kunskaper för att bedöma skicket på fastigheten.
  • Besiktningsmannen utför fuktkontroll/fuktindikering i våtutrymmen. Besiktningsmannen besiktigar golv, väggar och tak. Fuktindikering betyder att man gör stickprovsmässig indikering med ett speciellt mätinstrument. Fuktindikering ger normalt en bra överblick över eventuell fuktproblematik vid en besiktning.
  • Riskanalys: I det fallet att besiktningsmannen bedömer att det finns påtagliga risker för att fastigheten har andra betydande fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsrapporten.
  • Fortsatt teknisk utredning: Besiktningsmannen upptäcker ibland avvikelser vid husbesiktning. Det kan till exempel vara en konstig lukt, ett vattenläckage, en fuktskada eller en mögelskada. Besiktningsmannen noterar förhållandet i besiktningsutlåtandet. Det finns då anledning att göra en mer djupgående undersökning skadan. Fortsatt teknisk utredning föreslår besiktningsmannen normalt även för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.