Fastighetsbesiktning, Överlåtelsebesiktning & Husbesiktning från 3995:-


SKA NI SÄLJA ELLER KÖPA HUS? BOKA EN HUSBESIKTNING

Husbesiktning utförs av godkända samt oberoende SBR-BYGGINGENJÖRER.

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor, fritidshus och lägenheter. En överlåtelsebesiktning är en byggteknisk undersökning. Som köpare eller säljare kan du anlita en besiktningsman för att biträda din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s k ”undersökningsplikten” respektive "upplysningsplikten". Med en husbesiktning får du klara och tydliga besked om vilket skick huset är i vid försäljningstillfället. Med oss minskar du risken för att otrevliga och kostsamma överraskningar uppkommer efter köpet.

Husbesiktning - detta ingår alltid!

  • Besiktningsmannen sammanställer lämnade upplysningar och handlingar för att all information om fastigheten ska kunna finnas tillgänglig för husköparen.
  • Besiktningsmannen gör en okulär besiktning av alla tillgängliga byggnadsutrymmen och alla synliga ytor, tak och fasader med flera. Okulär besiktning betyder att besiktningsmannen använder synen och övriga sinnen för att bedöma skicket på fastigheten.
  • Besiktningsmannen utför fuktkontroll/fuktindikering i våtutrymmen. Besiktningsmannen besiktigar golv, väggar och tak okulärt. Fuktkontroll i våtrum betyder att besiktningsmannen med hjälp av mätinstrument kontrollerar fukt. Fuktindikering ger normalt en bra överblick över eventuell fuktproblematik vid en besiktning.
  • Riskanalys: Besiktningsmannen bedömer att det finns påtagliga risker för att fastigheten har andra betydande fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen, redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsrapporten.
  • Fortsatt teknisk utredning: Besiktningsmannen upptäcker ibland avvikelser vid husbesiktning. Finner besiktningsmannen avvikelser som behöver utredas djupare noterar besiktningsmannen förhållandet i besiktningsutlåtandet.

Boka idag

Överlåtelsebesiktning och statusbesiktning för dig som värdesätter okomplexa och lättförstådda besked. Fuktindikering (fuktkontroll) i våtutrymmen ingår kostnadsfritt i alla våra överlåtelsebesiktningar. Kontakta oss för gratis offert och tidsbokning.