Alla våra besiktningar utförs av godkända samt oberoende SBR-Byggingejörer

Ska ni köpa eller sälja en fastighet?

Som köpare eller säljare kan ni anlita en besiktningsman för att biträda er lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s k ”undersökningsplikten” respektive “upplysningsplikten”. Med en besiktning från oss får ni klara och tydliga besked om vilket skick fastigheten befinner sig i och minskar således risken för otrevliga och ibland kostsamma överaskningar i efterhand.

Detta ingår normalt alltid

✅ Vi sammanställer alla tillgängliga upplysningar och handlingar för att all information om fastigheten ska finnas tillgängliga inför besiktningsrapporten.

✅ Besiktningsmannen gör en okulär besiktning av alla tillgängliga byggdelar, utrymmen, installationer och alla synliga ytor.

✅ Besiktningsmannen utför fuktkontroll i våta utrymmen och efter uppdragets typ i riskkonstruktioner.

✅ Riskanalys: Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtagliga risker för att fastigheten har andra betydande fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen, redovisar besiktningsmannen förhållandena i en riskanalys i besiktningsrapporten.

✅ Fortsatt teknisk utredning: Besiktningsmannen upptäcker ibland avvikelser vid besiktningen. Finner besiktningsmannen avvikelser som behöver utredas djupare noterar besiktningsmannen förhållandena i besiktningsutlåtandet.

Vanliga frågor och svar

Varför ska man utföra en fastighetsbesiktning?

En fastighetsbesiktning kan vara ett utmärkt alternativ av många anledningar:

  • Uppfattning om fastighetens rådande status
  • Förutse akuta och kommande underhållsåtgärder
  • Uppfattning om underhållskostnader
  • Lägre försäkringspremier
  • Ökat värde
  • Förutse ev. driftstopp
Hur går en fastighetsbesiktning till?

Våra besiktningar utförs alltid av en erfaren och godkänd besiktningsman. Besiktningsmannen börjar normalt med att kontrollera fastighetsägarens upplysningsplikt avseende historiska skador, renoveringar eller annan typ av underhåll på fastigheten. Därefter görs en fullständig genomgång av hela er fastighet där man kollar på alla beståndsdelar utan förstörande ingrepp.

Under tiden dokumenter besiktningsmannen på ett tydligt sätt och gör en bedömning utifrån det som framgår av besiktningen, vad fastighetsägaren säger och de dokumentationer som finns på plats. Skulle det finnas en antydan till brister som kan komma att orsaka större skada skrivs en riskanalys.

Slutligen framställs ett besiktningsprotokoll, i denna sammanställer besiktningsmannen alla bedömda anmärkningar samt bedömt viktig information om fastigheten. Protokollet är det som utgör resultatet av besiktningen och kan t.ex. ligga till grund för beslut gällande fastighetens status och underhållsplan.

Under hela processen kommer vi även finnas tillgängliga för frågor eller eventuella frågetecken kring besiktningsuppdraget.

Vad kostar en fastighetsbesiktning?

Priset för en besiktning kan variera avsevärt. Pris avgörs av många faktorer såsom fastighetens storlek, ålder och komplexitet. Därför är det svårt att ge några slags generella priser.

För en exakt prisuppgift rekommenderar vi att du kontaktar oss för en gratis offert.

Begär en gratis offert
Hur lång tid tar en fastighetsbesiktning?

Hur lång tid en fastighetsbesiktning tar kan variera. Det beror dels på fastighetens storlek och komplexitet.

I vanliga fall brukar en fastighetsbesiktning ta mellan 2-4 timmar.

Varför Fastighetsbesiktning.nu?

Vi besitter rätt kompetens med erfarenhet av tusentals tidigare uppdrag. Vi tillhandahåller unika samt värdeskapande konsulttjänster inom bygg- och fastighetsbranschen utifrån ledorden kompetens, engagemang och långsiktighet. På så sätt hjälper vi våra kunder att förekomma oväntade utgifter, öka sin effektivitet och förverkliga sina projekt.