Besiktning Flerbostadshus

Är ni fastighetsägare eller bostadsrättsförening som önskar en besiktning av flerbostadshus? Då har ni kommit rätt. Vi besitter rätt kompetens gällande besiktning av flerbostadshus. Alla våra besiktningsmän utbildade och sakkunniga samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat.

Olika typer av flerbostadshus

Det fins olika typer av flerbostadshus, både vad gäller antal våningar, material, antal lägenheter, balkonger med mera. Ett flerbostadshus definieras som ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Ett flerbostadshus eller ett flerfamiljshus är ett hus som innefattar flera bostäder under samma tak. Lägenheterna i ett flerbostadshus kan ha olika upplåtelseformer, som till exempel hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt.

Varför en besiktning av flerbostadshus för bostadsrättsförening?

Som värd är det bra att ha koll på den nuvarande statusen på huset och för att kunna underhållsplanera framåt. Det är bra att göra besiktning för hyresfastighet innan man lägger budgeten för underhållsåtgärder så att den blir korrekt. En besiktning av hyreshus av ger er klarhet i vilka brister huset har och vilka underhållsåtgärder som behövs göras framåt för att ha nöjda hyresgäster.

Behöver du en besiktningsman till fastigheten? Våra besiktningsmän är proffs på statusbesiktningar


Som ansvarig för BRF flerbostadshus har du ett visst ansvar

Missköter man sig som hyresvärd så kan hyresgästerna ta problemen vidare och i värsta fall kan hyreshuset bli tvångförvaltat. Det innebär att kommunen tar över förvaltningen av en misskött fastighet. Det kan vara svårt för en värd som inte har rätt kompetens att veta hur man ska sköta fastigheten på ett så bra och ekonomiskt sätt som möjligt. Därför finns vi på Fastighetsbesiktning.nu till hjälp så att fastigheten håller skicket, håller i värde och du sparar pengar i slutändan på att ta hjälp från oss

Vad omfattar en besiktning av hyresfastighet?

* Byggnader inkluderande samtliga förekommande utvändiga och allmänna delar såsom: tak, fasader och fönster m.fl.
* Inre utrymmen (t.ex. grundläggning, vind och ev. garage); Installations- och driftutrymmen m.fl.
* Andra utrymmen där fastighetsägare har underhållsansvar; utvändiga delar (t.ex. markytor och parkeringsplatser)
* Installationer för värme, vatten, avlopp, el etc. bedöms okulärt och genom historik.
* Instrument för fuktindikering/mätning i våta utrymmen.
* Kompletterande djupundersökningar såsom prövning m.fl. kan ombesörjas tillkommande av Sveriges Fastighetskonsult om ordinarie bedömning visar på behov av detta.

Behöver du en besiktningsman som hjälper dig med besiktning för ditt flerbostadshus?

Våra besiktningsmän är proffs på besktningar av flerbostadshus brf och har hjälpt många värdar av flerbostadsrätter tidigare. Du får reda på skicket här och nu och får underlag för att kunna ta beslut om nästa underhållsåtgärd. Våra besiktningsmän kan alla delar av fastigheten, oavsett om din fråga gäller teknisk status för fasader, tak, eller installationer i huset.