Besiktning flerbostadshus

Vill ni få reda på fastighetens hälsa och underhållsbehov? Vi erbjuder besiktning av flerbostadshus och hyreshus i hela Sverige med godkända SBR – Byggingenjörer.

Begär en GRATIS offert!

Besiktning flerbostadshus

Som fastighetsägare är det bra att t.ex. ha koll på nuvarande teknisk status för att kunna underhållsplanera. Därför kan det vara en bra idé att få utförd en besiktning före man lägger budgeten för underhållsåtgärder. En besiktning av flerbostadshus ger normalt större klarhet i vilka brister huset har och vilka underhållsåtgärder som behövs göras på kort och längre sikt samt bidrar framförallt till fortsatt nöjda bostadsinnehavare när huset hålls i gott skick.

När ska man besiktiga flerbostadshus?

En besiktning av flerbostadshus kan vara ett bra alternativ när:

  • Ni är osäker fastighetens underhållsbehov
  • Ni vill veta vad som behöver åtgärdas akut och planera inför kommande underhållsåtgärder
  • I samband med underhållsplanering
  • Större renoveringar och nyggnationer

Varför besiktning av flerbostadshus?

  • Uppfattning om fastighetens rådande status
  • Förutse akuta och kommande underhållsåtgärder
  • Uppfattning om underhållskostnader
  • Lägre försäkringspremier
  • Ökat värde
  • Förutse ev. driftstopp

Varför fastighetsbesiktning.nu?

Våra besiktningsmän besitter rätt kompetens med erfarenhet från tusentals tidigare uppdrag.

Alla våra besiktningar utförs av godkända samt oberoende SBR-Byggingejörer

Vanliga frågor och svar

Hur går en besiktning av flerbostadshus till?

Våra besiktningar utförs alltid av en erfaren och godkänd besiktningsman.  Besiktningsmannen börjar normalt med att kontrollera fastighetsägarens upplysningsplikt avseende historiska skador, renoveringar eller annan typ av underhåll på fastigheten. Därefter görs en fullständig genomgång av hela er fastighet där man kollar på alla beståndsdelar utan förstörande ingrepp.

Under tiden dokumenter besiktningsmannen på ett tydligt sätt och gör en bedömning utifrån det som framgår av besiktningen, vad fastighetsägaren säger och de dokumentationer som finns på plats. Skulle det finnas en antydan till brister som kan komma att orsaka större skada skrivs en riskanalys.

Slutligen framställs ett besiktningsprotokoll, i denna sammanställer besiktningsmannen alla bedömda anmärkningar samt bedömt viktig information om fastigheten. Protokollet är det som utgör resultatet av besiktningen och kan t.ex. ligga till grund för beslut gällande fastighetens värde och underhållsbehov.

Under hela processen kommer vi även finnas tillgängliga för frågor eller eventuella frågetecken kring besiktningsuppdraget.

Våra besiktningar utförs alltid av en erfaren och godkänd besiktningsman.  Besiktningsmannen börjar med att kontrollera fastighetsägarens upplysningsplikt avseende historiska skador, renoveringar eller annan typ av underhåll på fastigheten. Därefter görs en fullständig genomgång av hela er fastighet där man kollar på alla beståndsdelar utan förstörande ingrepp.

Under tiden dokumenter besiktningsmannen på ett tydligt sätt och gör en bedömning utifrån det som framgår av besiktningen, vad fastighetsägaren säger och de dokumentationer som finns på plats. Skulle det finnas en antydan till brist som kan komma att orsaka större skada skrives en riskanalys.

Slutligen framställs ett besiktningsprotokoll, i denna sammanställer vi alla upplysningar och handlingar för att all information om fastigheten ska finnas tillgänglig. Protokollet är det som därefter utgör resultatet av husbesiktningen och kan ligga till grund för beslut gällande fastighetens värde och underhållsbehov.

Under hela processen kommer vi att vara tillgängliga för frågor eller eventuella frågetecken kring besiktningsutlåtandet.

Hur mycket kostar en besiktning flerbostadshus?

Priset för en besiktning av flerbostadshus kan variera avsevärt. Pris avgörs av många faktorer såsom fastighetens storlek, ålder och komplexitet. Därför är det svårt att ge några slags generella priser.

För en exakt prisuppgift rekommenderar vi att du kontaktar oss för en gratis offert.

Begär en gratis offert!
Hur lång tid tar en besiktning flerbostadshus?

Tiden besiktningen upptar beror på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning. Därför är det svårt att ge några slags generella tidsuppgifter. Kontakta oss för gratis offert.

Hur lång tid en besiktning tar kan också variera. Det beror dels på fastighetens storlek, ålder och komplexitet.

Vill ni komma i kontakt med oss?

Vi mottar offertförfrågan och beställning dygnet runt via vår hemsida. Ni är också välkomma att kontakta oss vid övriga frågor och funderingar.

kontakta oss

Vad säger våra kunder om oss?

Kostnadseffektivt och proffesionellt utfört arbete. Jag kommer definitvt att använda mig av er igen i framtiden!

Martin A

Tusen tack! Mycket trevligt bemötande och professionellt utfört! Hela processen var enkel och tydlig!

Jens L

Jättenöjda med vår husbesiktning. Besvarade alla våra frågor vi hade på plats och besiktningsprotokollet var tydligt och bra.

Birgitta S