Projektledning

Fastigheter med tillhörande byggnader behöver normalt underhållas. Beroende på underhållsåtgärdens omfattning kan detta resultera i att flertalet olika aktörer såsom hantverkare, VVS-tekniker, elektriker och konstruktörer regelrätt behöver arbeta mot ett gemensamt mål. Projektledning innebär i stora drag att det finns projektledare som samordnar och leder projekt från start till slut.

Projektledning utförs ofta enligt följande steg:

organize1

PLANERING

Projektledaren börjar med att utforma en projektplan genom att kontrollera alla förutsättningar för underhållsåtgärden samt konstaterar beställarens önskemål. Projektledaren inhämtar således före påbörjandet av projektet beställarens synpunkter och kontrollerar genom analyser och beräkningar om dessa är utförbara. Finner beställaren och projektledaren att projektet är utförbart kan projektering av underhållsåtgärden påbörjas.
architecture2

PROJEKTERING

För att kunna förvekliga projektplanen utförs projektering. Projektledaren i samförstånd av beställaren går igenom samtliga detaljer som ska gälla för underhållsåtgärden, exempelvis vart de nya värmeledningarna ska placeras till val av färg. Vilka tider arbetet får pågå och vilka regler som ska gälla. När projektledaren har sammanställt allt som överrenskommits gälla för den kommande underhållsåtgärden kan upphandling inledas.

handshake3

UPPHANDLING

Nu behöver projektledaren i samförstånd av beställaren finna lämplig sakkunnig som ska utföra underhållsåtgärden. Projektledaren sammanställer ett förfrågningsunderlag innefattande samtliga överrenskommelser angivna i projekteringsstadiet och delar sedan ut förfrågningsunderlaget till ett antal lämpliga sakkunniga. De som mottagit förfrågningsunderlaget återkopplar normalt med offerter, vilka projektledaren kontrollerar för eventuella avvikelser och konstigheter. Finns det inte några oenigheter i utvald offert upprättas ett entreprenadavtal mellan beställaren och offertgivaren. Offertgivaren blir er entreprenör för genomförandet av underhållsåtgärden som härefter kan påbörjas.
handyman-tools4

GENOMFÖRANDE

Före påbörjandet av underhållsåtgärden går projektledaren i samförstånd av beställaren och entreprenören igenom alla på förhand avtalade detaljer som gäller för genomförandet av underhållsåtgärden, exempelvis vart entreprenören ska etablerar sig på arbetsplatsen för underhållsåtgärden till vilka datum och tider underhållsarbetet ska fortgå. Projektledaren leder projektet med underhållsåtgärden från start till slut och samordnar fortlöpande allt som sker i projektet. Genom byggmöten och kontroller ser projektledaren till att genomförandet av underhållsåtgärden fortgår enligt avtalat.

 
presentation (1)5

ÖVERLÄMNING

När underhållsåtgärden är utförd är det dags för entreprenören i samförstånd av projektledaren att överlämna resultatet av underhållsåtgärden till beställaren. För att kunna säkerställa att resultatet motsvarar det som avtalats utförs normalt kontroller i egenskap av besiktningar, såsom slutbesiktning och garantibesiktning.

Offert, frågor eller funderingar? kontakta oss